Hop-Up

Zariadenie udeľujúce guličke spätnú rotáciu, ktorá vplyvom obtekanie vzduchu spôsobuje vztlak (princíp známy u krídla lietadla) a tým dochádza k efektívnemu prekonávanie zemskej gravitácie a k narovnanie bežnej balistickej krivky. Zbrane vybavené týmto zariadením majú dostrel približne o 50% vyššia ako zbrane bez Hop-Up a to pri rovnakej úsťovej rýchlosti. Správne nastavený Hop-Up výrazne zvýši dostrel zbrane aj pri relatívne malej úsťovej rýchlosti. Airsoft zbrane môžu mať regulovateľný Hop-Up, fixný Hop-Up alebo môže úplne chýbať.

Novinky a zľavy emailom